Baş sahypa« BÄŞINJI BÖLÜM AHLAK » Ruhumyz bilen baglanyşykly wezipelerimiz

Beden saglygy ýaly, ruhy saglygymyza-da üns bermegimiz hökma- nydyr, şonuň üçin ruhumyz bilen baglanyşykly wezipelerimizi berjaý et mek zerurdyr. Bular gysgaça görnüşde şulardan ybaratdyr