Baş sahypa« BÄŞINJI BÖLÜM AHLAK » Musulman ula hormat goýýandyr, kiçinem sylaýandyr

Pygamberimiz şeýle diýipdir:
 “Kiçilerimize merhemet etmeýän, ulularymyza hormat goýmaýan, ýagşylyklary ýaýdyrmaýan, ýamanlyklary goýdurmaýan bizden däldir.” (Buhary, Edeb, 76)