Baş sahypa« BIRINJI BÖLÜM YNANÇ » Imanyň esaslary

Imanyň esaslary alty sanydyr we ol “Amentü” jümlesinde jemlenendir. Amentü şudur:

آمَنْتُ بِاللهِ وَ مَلَئِكَتِهٍ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ اْليَوْمِ اْلآخِرِ وَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَ اْلبَعْثُ بَعْدَ اْلمَوْتِ حَقٌّ * اَشْهَدُاَنْ لآ اِلَهَ اِلاَّ اَللهُ * وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وُ رَسُولُهُ


Manysy:  "Men:

-Alla,

-Allanyň perişdelerine,

-Allanyň kitaplaryna,

-Allanyň pygamberlerine,

- Ahyret gününe,

-Ýazgyda, kysmata: oňatlygyň we erbetligiň Alla tarapyndan ýaradylandygyna,  ynandym. Öleňden soňra direlmek hakdyr. Alladan başga taňrynyň ýokdugyna, onuň birdigine, diňe biribarlygyna hem-de Hezreti Muhammet aleýhissalamyň Allanyň guludygyna we resulydygyna, pygamberidigine şaýatlyk edýärin. " Indi bolsa bulary ýeke-ýekeden düşündireliň: