Baş sahypa« BIRINJI BÖLÜM YNANÇ » Tassyk eden we inkär eden ynsanlar

Iman babatdan adamlar üç topara bölünýärler:

a. Mömin (Musulman):Alla we pygamberine ynanan, pygamberiň Alla tarapyndan habar beren her bir zadynyň dogrudygyny tüýs ýüregi bilen tassyk eden we bu imanyny dili bilen aýdýan adamdyr. 

b. Kapyr:Yslamyň iman esaslaryny kabul etmeýän, ýagny Alla we onuň pygamberine ynanmaýan adamdyr.

ç. Münafyk (Iki ýüzli):Alla we onuň pygamberine ynanýandygyny aýdyp, musulman hökmünde görünsede, oňa tüýs ýüregi bilen ynanmaýan, iki ýüzli adamdyr.